#2 Revisorposten 2019

RevisorPosten nr. 2 – 2019

  • Pension for selvstændige giver tryghed og kan være en god forretning
  • Moms på fast ejendom – ændret praksis?
  • Manglende arbejdsskadeforsikring kan koste millioner
  • Egenkapitalreserven for kapitalandele til indre værdi
  • Ændringer i Selskabsloven betyder, at iværksætterselskaber (IVS) afskaffes
  • Regnskabsmæssige konsekvenser ved den nye ferielov
  • Vi noterer at …

Læs hele RevisorPosten her:

Revisorposten nr. 2-2019

top