Medarbejderteamet hos Regnskab & Administration

Bogføring og revision i Brenderup, Middelfart, Vissenbjerg, Bogense, Assens

Vi er et fasttømret team med en bred vifte af kompetencer

Vi er i dag 21 kolleger med vidt forskellige baggrunde og kompetencer. Nogle har direkte kundekontakt. Andre har ikke. Nogle af os har masser af livserfaring, er fuldt uddannede og holder os ajour med lovgivningsmæssige og proceduremæssige ændringer, mens andre er i gang med at udvikle/udvide de faglige kompetencer. Nogle af os brænder for bogholderiet og løn. Andre for det sidste punktum i årsregnskabet, rådgivningen omkring skat, virksomhedsforhold og dine private forhold i sammenhæng hermed.

 

Kontakt en medarbejder

 

Det skal være sjovt at gå på arbejde

Uanset hvem af os, det handler om, udfylder vi en vigtig brik i teamet. Vi er alle i samme båd og hjælper hinanden, og ingen er stærkere end det svageste led. Vi bekymrer os om det hele menneske. Det skal fungere såvel på arbejde som privat. Ubalance et sted giver automatisk ubalance et andet sted. Ligesom forbundne kar. Det er vigtigt for os, at det er sjovt at gå på arbejde og vi gør en forskel.

Vi finder altid det bedste match til din virksomhed

Vi interesserer os for kompetencer, for det er det der gør, at vi kan levere varen til dig. Derfor har vi også afdækket, hvem der kan hvad i vort team, så vi kan finde det bedste match til opgave og til dig. I den forbindelse betyder kemi rigtig meget for os. Vi bruger også afdækning af vores kompetencer som redskab til at holde dem opdateret, og som udgangspunkt for indenfor hvad samt hvem der skal have nye kompetencer.

 

top