#2 RevisorPosten 2020

RevisorPosten nr. 2 2020

RevisorPosten nr. 2 – 2020 Ansættelsesklausuler Hvordan undgås konkursen? Kautioner Mandskabsvogne Skattemæssige fordele ved forældrelejligheder Vi noterer at… Læs hele RevisorPosten her: RevisorPosten nr. 2-2020

Læs mere...

#1 RevisorPosten 2020

RevisorPosten nr. 1 – 2020 Større krav til selskabers selvangivelse? Tvangsopløsning – er det endestationen? Ulovlige kapitalejerlån skal underrettes til SØIK Varebil på gule nummerplader Mulighed for godtgørelse af elafgift til elbiler bevares Kapitalnedsættelser og omregistrering af IVS til APs De nye ferieregler – indefrysning af ferie til direktører m.v. Læs hele RevisorPosten her: RevisorPosten […]

Læs mere...

#4 RevisorPosten 2019

RevisorPosten nr. 4 – 2019 Sambeskatning, hvad betyder det? Sådan undgår du tabsgivende tilbud. Personbil på hvide nummerplader. Hvem er den skattemæssigt rette indkomstmodtager? Fradrag for tab på debitorer Ulovlige aktionærlån. Læs hele RevisorPosten her: Revisorposten nr. 4-2019

Læs mere...

#3 RevisorPosten 2019

RevisorPosten nr. 3 – 2019 GDPR – slettefrister og forældelse hører ofte sammen Kapitalandele med negativ indre værdi Udbytteskat er ikke bare 27% Lån mellem interesseforbunde parter Iværksættere – hvornår skal de registrere sig i forhold til moms? Vi noterer at … Læs hele RevisorPosten her: RevisorPosten nr. 3-2019

Læs mere...

#2 Revisorposten 2019

RevisorPosten nr. 2 – 2019 Pension for selvstændige giver tryghed og kan være en god forretning Moms på fast ejendom – ændret praksis? Manglende arbejdsskadeforsikring kan koste millioner Egenkapitalreserven for kapitalandele til indre værdi Ændringer i Selskabsloven betyder, at iværksætterselskaber (IVS) afskaffes Regnskabsmæssige konsekvenser ved den nye ferielov Vi noterer at … Læs hele RevisorPosten […]

Læs mere...

#1 RevisorPosten 2019

RevisorPosten nr. 1 – 2019 Klar til 2018 regnskaberne Deleøkonomi – nye skatteregler fra og med 2018 Etablerings- og iværksætterkonto Lån fra hovedaktionær til selskabet Ændring i momsregler for gavekort Omgørelse af årsrapporten Fremtidens detailhandel Vi noterer at … Læs hele RevisorPosten her: RevisorPosten nr. 1-2019

Læs mere...

top