Professionel ejendomsadministration
af udlejningsejendomme, ejerforeninger
og andels
boligforeninger

Hver eneste udlejningsejendom, andelsboligforening eller ejerforening er unik. Det er din også. Derfor gør vi meget ud af at sætte os grundigt ind i dine ejendomme og forretning, når vi starter et samarbejde. På den måde sikrer vi, at der er 100% styr på det administrative, så du kan føle dig helt tryg og slippe for al besværet. 

Ejendomsadministration hos Regnskab og Administration, Brenderup

Tryghed hele vejen rundt med en professionel ejendomsadministrator på dit hold

Vi har mange års erfaring og kompetencer i huset til at kunne varetage din ejendom med faglig ekspertise, så du kan bruge energien på det du har lyst til. Når vi tilbyder vores hjælp til ejendomsadministration, er det med skræddersyede løsninger, som vi tilpasser præcist til dit behov og din situation.  

Vi har stor erfaring og ekspertise inden for ejendomsadministration for:  

 • Udlejningsejendomme  
 • Investeringsejendomme 
 • Ejerforeninger  
 • Andelsforeninger

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om et eventuelt samarbejde.

 

Hvad er ejendomsadministration hos Regnskab & Administration?

Uanset om du er ejendomsinvestor med en håndfuld udlejningsejendomme eller sidder i en andels- eller ejerforening, kan vi hjælpe dig hele vejen rundt med de administrative opgaver: 

 

Ejendomsadministration for ejerforeninger, boligforeninger og andelsforeninger 

 • Løbende bogføring 
 • Opkrævning af boligafgift 
 • Betaling af regninger 
 • Håndtering af forbrugsregnskaber 
 • Rådgivning ift. sædvanlige forenings spørgsmål 
 • Udarbejdelse af driftsbudget og årligt budgetmøde 
 • Afholdelse af ordinær generalforsamling 
 • Online bestyrelses- og beboerportal
 • Besvarelse af henvendelser fra ejere eller andelshavere 
 • Udarbejdelse af årsregnskab (ikke revideret)  
 • Udarbejdelse af flerårige løbende drifts- og likviditetsbudgetter  
 • Momsafstemning og indberetning  
 • Personaleadministration, herunder behandling og udbetaling af løn 


Ejendomsadministrator for udlejningsejendomme
 

 • Opkrævning af leje, deposita, varme, a conto fællesomkostninger m.m. 
 • Udarbejdelse af regnskab 
 • Udarbejdelse af lejekontrakter 
 • Varsling af lejeforhøjelser 
 • Rekvirering og styring af håndværkere m.m. – herunder indhentning af tilbud vedrørende almindelig vedligeholdelse i det omfang ejerne måtte ønske dette 
 • Kontrol og betaling af løbende udgifter 
 • Den løbende kontakt med lejerne 
 • Genudlejning/annoncering (udgift betales af ejeren) 
 • Eventuel ansættelse af vicevært (løn til vicevært betales af ejeren) 
 • Løbende kontakt med vicevært 
 • Afleveringsforretning ved fraflytning 
 • Kontakt til varmemålerfirma og udsendelse af varmeregnskab (udarbejdelse af varmeregnskabet betales af ejeren) 
 • Udarbejdelse og udsendelse af koldvandsregnskab (udarbejdelse af koldvandsregnskab betales af ejeren) 
 • Forhøjelse af a conto varmebidrag, såfremt dette er påkrævet 
 • Forhøjelse af a conto vandbidrag, såfremt dette er påkrævet 
 • Rykkerprocedure og eventuel overgivelse til retslig inkasso 
 • Udarbejdelse af fællesomkostningsregnskab 
 • Udsendelse og opkrævning af fællesomkostningsregnskab 
 • Indflytning og fraflytningssyn

 

Sov trygt om natten med os som din ejendomsadministrator

Overvejer du at få hjælp til din ejendomsadministration, så lad os aftale et tidspunkt for et uforpligtende møde.

top